Kudeaketa politika

FAGOR ARRASATEN oso ondo dakigu zein garrantzitsua den gure jarduera gizarte erantzukizunez eta modu jasangarrian gauzatzea eta gure lana produktuen eta zerbitzuen kalitatearekin, ingurumena babestearekin, lan arriskuak prebenitzearekin eta informazioaren segurtasuna bermatzearekin uztartzea. Horretarako, kudeaketarako printzipio orokor hauek ezarri ditugu, gure erakunde osoan aplikatzeko:

 • Erantzukizun sozialaren printzipioak errespetatzea eta gure Jokabide-kodearekin bat datorren jokabide etikoa izatea uneoro.
 • Bezeroa gogobetetzea, eskuragarritasun eta iraupen handiko produktuekin eta haren beharren araberako zerbitzuekin.
 • Lan baldintza seguru eta osasuntsuak bermatzea.
 • Gai hauei buruzko lege baldintzak eta kanpo zein barne arauak betetzea: produktuak, ingurumena, lan arriskuen prebentzioa, informazioaren segurtasuna eta negozioetako etika.
 • Etengabe hobetzea arlo guztietan eta horretarako kudeatzeko ohiko modu gisa ezartzea honako hauek: helburuak definitzea, zabaltzea eta horien betetze mailaren jarraipena egitea, ekintzak ezartzeko.
 • Arazoak eta arriskuak prebenitzea, norberak lanean dituen ardurak onartuta lana lehenengoan ondo egiteko.
 • Arazoak taldean kontsultatzea eta lantzea, kaltetuarekin batera: lankideak, hornitzaileak, bezeroak, administrazioa, bizilagunak…
 • Gaitasun profesional gorena lortzea, ezagutzak eskuratu eta partekatzeko asmoz.
 • Euskaraz lan egiteko aukera bermatzea Euskal Herriko plantetan.

Gestio politikaren osagarri gisa, Zuzendaritzak honako jarraibideak ere ezartzen ditu eta eguneratuta, argitaratuta egotea eta erakundeko alderdi interesatu guztiek horien berri izateko eskuragarri egotea bermatzen du.

Gestio politika eta jarraibideak Fagor Arrasateko langile guztientzat dira aplikagarriak. Ez betetzeak daudenean, ezarritako diziplina erregimena aplikatuko da.

 

Kudeaketa Sistemaren Eskuliburuaren 1. eranskinean bertan aurkezten da Jokabide-kodea, iraunkortasuna eta erantzukizun soziala gure portaeretan txertatzea sustatzeko balio duena.

Gure estrategia korporatiboaren barruan, gestioaren efizientzia hobetzea garatu beharreko lerro estrategikoa da, eta horretarako ezinbestekoa da informazio sistemak modu eraginkorrean erabiltzea. Informazio sistemen erabilera eta bereziki informazioa modu partekatuan erabiltzea erronka handiak dira informazio horren segurtasunari dagokionez.

Informazioaren segurtasuna modu egokian kudeatzeko, giza baliabideak, elementu tekniko eta materialak eta antolaketa mailako baliabideak daude. Eta gainera, segurtasun neurriak artikulatzen dira mehatxuak izateko aukerak murrizteko eta segurtasun intzidenteak garaiz detektatu eta konpontzeko, esku artean dugun informazioa edo ematen ari garen zerbitzua ez kaltetzeko eta irtenbide azkarra emateko.

Informazioaren segurtasunerako jarraibide hauek, entitateak duen informazio konfidentzialtasuna, integritatea eta disponibilitatea zaintzeko dira.

Hizkuntza aniztasunaren kudeaketaren helburuak hauek dira:

 • Bertako hizkuntzaren erabilera errespetatzea planta bakoitzean eta planten arteko komunikazioa erraztea.
 • Kanpo intereseko alderdiekin komunikazio eraginkorra ziurtatzea.
 • Euskararen aldeko dinamikak bultzatzea Euskal Herriko plantetan, euskararen normalizazioa lortzea helburua izanik.

Hizkuntza politika honetako hiru arlo nagusietan helburu orokor hauek jarraituko dira:

 • Hizkuntza paisaia eta irudi korporatiboa:
  • Bertako hizkuntza lehenetsiko da eta plantako norabide orokorretan, ingelesa ere bai.
 • Kanpo harremanak:
  • Bezeroak harreman komertzialerako, proiektu eta zerbitzuetarako aukeratu duen hizkuntzak, lehentasuna izango du.
  • Kanpo intereseko alderdiekin, harremana bertako hizkuntzan edo ingelesez izango da, eta Euskal Herrian, euskararen erabilera bultzatuko da.
 • Barne harremanak:
  • Euskal Herriko plantetan, euskararen erabilera bermatuko da.
  • Lanpostu guztiek dagokien hizkuntza eskakizuna dute esleituta.

Euskararen normalizazioa bermatzeko, erreferentea Bikain ebaluazioa izango da.

Ziurtagiriak

Sellos-AENOR_ISO_9001
Kalitatea Kudeatzeko Sistema
     
Sellos-AENOR_ISO_14001
Ingurumena Kudeatzeko Sistema
     
Sellos-AENOR_ISO_18001
Laneko Segurtasuna eta Osasuna Kudeatzeko Sistema